bg
Từ khoá: "giống gia cầm"
Gà giống Lượng Huệ chính thức được công nhận là sản phẩm vàng chăn nuôi gia cầm Việt Nam 2016
05/10/2018
Vượt qua trên 200 sản phẩm con giống, nông nghiệp, tham dự xét duyệt với nhiều vòng bình chọn suốt 6 tháng, Top 10 và Top 50 “Sản phẩm vàng chăn nuôi Việt Nam năm 2016” đã chính thức được công bố.
Thành giám đốc từ 50 con gà - Phạm Văn Lượng
05/10/2018
Nghĩ là làm. Anh không quản ngại đường sá xa xôi, đi một số tỉnh để học hỏi các mô hình hay. Sau một thời gian tìm hiểu, anh đã chọn hướng chăn nuôi. Anh mua thử 50 gà giống về nuôi. Sau hơn 1 năm, số lượng đàn gà của anh tăng gấp 10 lần.