bg

Chứng nhận giải thưởng

Cũng như những sản phẩm được tôn vinh khác, sản phẩm gà giống, thủy cầm giống của Công ty CP Giống gia cầm Lượng Huệ được đánh giá cao nhờ có uy tín, chất lượng, đóng góp lớn cho việc thúc đẩy phát triển bền vững và nâng cao giá trị, hiệu quả sản xuất nông nghiệp của nước nhà.
image