bg
Từ khoá: "Ogari"
Hành trình hoàn thiện chăn nuôi theo chuỗi khép kín của Lượng Huệ: Đi vào hoạt động nhà máy giết mổ gia cầm đạt chuẩn quốc tế Ogari
31/01/2019
[Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Ogari là thương hiệu chuyên về các sản phẩm gia cầm sạch đạt được giết mổ với chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế: HACCP- ISO 22000 của Công ty Cổ phần Giống gia cầm Lượng Huệ. Đây đồng thời cũng là tên nhà máy chế biến giết mổ thịt gia cầm đạt chuẩn quốc tế, đi vào hoạt động từ đầu năm 2017 của công ty này.
Nhà máy chế biến thịt gia cầm quốc tế Ogari
03/11/2018
Ogari là thương hiệu Gà ri hữu cơ thuần chủng được chăn nuôi và chế biến theo quy trình chuẩn quốc tế, cung cấp bởi công ty CP Lượng Huệ