bg
Từ khoá: "úm gà"
Hướng dẫn úm gà  - Cách úm gà tiêu chuẩn
18/10/2018
Nuôi gà con là giai đoạn quan trọng nhất quyết định then chốt đến sự phát triển và sinh trường của vật nuôi về sau này.
Kỹ thuật úm gà con giai đoạn từ 1 đến 4 tuần tuổi - Cách úm gà con mới nở
12/10/2018
Cách úm gà con mới nở là một trong những khâu quan trọng nhất trong chăn nuôi