bg
Từ khoá: "gà con"
Giải pháp tăng sức sống cho gà con hiệu quả trong chăn nuôi - Giảm tỉ lệ chết khi nuôi gà
18/10/2018
Khi chăn nuôi gà con người chăn nuôi cần có giải pháp tăng sức sống cho gà con hiệu quả để đảm bảo đàn gà lớn nhanh, phát triển khỏe mạnh, tỷ lệ sống cao.