bg
Từ khoá: "công ty Lượng Huệ"
Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân thăm nông dân xuất sắc tại Hải Phòng
05/10/2018
Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN Nguyễn Duy Lượng đã đến thăm và nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh cơ sở sản xuất giống gia cầm Lượng Huệ (huyện An Dương, TP. Hải Phòng).