bg
Từ khoá: "đệm lót sinh học"
Chăn nuôi gà trên nền đệm lót sinh học – nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi
18/10/2018
Mô hình chăn nuôi gà trên nền đệm lót sinh học đã đem đến cho người chăn nuôi cái nhìn và cách làm mới trong chăn nuôi gà nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đạt được hiệu quả kinh tế cao.